Jaké to bylo

20. května 2022

Po dvou letech se ohlížím za svým studiem na KISKu. Které předměty pro mě byly nejdůležitější? Která očekávání se mi povedlo naplnit? A co mě čeká dal?


Když jsem po bakalářském studiu odcházela z Fakulty informatiky, hledala jsem navazující studium, díky němuž bych se mohla více věnovat designu a budovat lidský přístup. Na KISK jsem od začátku šla kvůli designové profilaci.

Od začátku studia jsem si zapisovala spoustu designových předmětů. Zároveň s tím jsem na podzim 2020 začala pracovat v designové agentuře Stride XL na projektu Terapie.cz, takže jsem znalosti ze studia mohla průběžně aplikovat ve své designérské praxi.

Kromě designových předmětů mě zaujaly i profilace EdTech a Datový management. Protože jsem si v těchto profilacích nezapisovala předměty nad rámec povinného průchodu (nezbýval mi na to čas), byla jsem ráda, že jsme měli zajímavé povinné předměty – Učící se společnost a Informační politika a management.

Z absolvovaných designových předmětů pro mě byl zřejmě nejdůležitější předmět Uživatelský výzkum. Díky praktickému přístupu jsem si osvojila dobrou výzkumnickou praxi, kterou jsem mohla později využít jak v pracovních projektech, tak v diplomové práci. Zásadní pro mé studium byl pak předmět Imerzivní a virtuální reality v humanitních vědách představil mi využití virtuální reality ve vzdělávání a nasadil brouka do hlavy: jak se designují aplikace pro virtuální realitu? A tahle otázka se mě držela tak dlouho, až jsem o designu pro virtuální realitu napsala diplomovou práci.

Předměty a aktivity z jednotlivých semestrů jsem zachytila do jednoduchých vizualizací: pro každý semestr jsem vytvořila word-cloud. Předměty a aktivity, které pro mě byly v daný semestr subjektivně nejdůležitější, jsou výrazné, zatímco ty méně důležité jsou menší a světlejší.

Během studia jsem absolvovala řadu předmětů, které nebyly samy o sobě nejdůležitější, ale dohromady vytvořily mozaiku různorodých kompetencí designéra. Navíc je učili externí odborníci a dokázali teorii skvěle doplňovat příklady z praxe. Mezi tyhle předměty patří třeba:

  • Digitální marketing. UX design neexistuje osamoceně, ale vždycky v souvislosti s dalšími částmi produktu. A produkt většinou potřebuje marketing. Pokud UXák rozumí trochu marketingu, je hned užitečnějším členem týmu.

  • Leadership. Jak vypadá dobrý šéf? Jak poskládat funkční tým? Leadership se hodí pro kohokoliv, kdo pracuje v týmech.

  • Webová analytika. Umět pracovat s daty z webové analytiky je u designérů velmi ceněná schopnost. Mně to moc nešlo, ale jsem ráda, že mám alespoň základ.

  • Digitální design bez bariér. Přístupnost je v designu kapitola sama o sobě. A důležitá!

  • Akademické psaní v angličtině. Chci umět předat své myšlenky. Efektivně, zábavně, srozumitelně. (A anglicky.)

  • Design v souvislostech. Co je design mobilní aplikace v porovnání s designem lidského chování a fungování společnosti? Co všechno se vlastně dá ve světě řešit skrze design? A jak může design společnosti uškodit? Zralý designér nejenže řeší potřeby uživatelů, ale zabývá se i etickými aspekty své práce a potřebami společnosti (planety, světa).

  • Projektový management. Na bedra UXáka často spadá komunikace napříč týmy a propojování zájmů zadavatele, potřeb uživatele a technologických omezení. Znalost projektového managementu pomáhá se v tom všem neztratit a vést projekt kupředu.

A co dál?

Zatímco jsem zběsile dopisovala diplomku, absolvovala jsem několik pohovorů na pozice produktového designéra. (V Belgii. Ale to je jiný příběh.) Během pohovorů jsem si mohla prakticky ověřit, jak jsem se v posledních dvou letech posunula a jestli jsou moje zkušenosti relevantní pro potenciální zaměstnavatele.

Díky práci na projektu Terapie.cz jsem mohla ukázat celé své workflow od výzkumu až po komunikaci s programátory. Když se mě ptali na znalost metodologií a designových procesů, mohla jsem se odkázat na magisterské studium designu služeb. A dohromady to dávalo smysl.

Během studia jsem otevřela jednu zásadní kapitolu, na jejíž konec nedohlédnu: design pro virtuální realitu. Chtěla bych s tímto tématem pokračovat, je po něm poptávka a mě baví. Články na Medium? YouTube tutoriály? Přednášky? Něco takového, když bude čas. A pak si v oboru třeba i najít práci (jako XR designer! 🚀).

Moje další kroky povedou na půlroční pracovní stáž v Belgii, kde budu v softwarovém studiu pracovat jako UX designérka. (Jo! Ty pohovory vyšly.) Těším se na nové prostředí a zkušenosti.

A co dál? To se uvidí.