3. semestr

podzim 2021


Ve třetím semestru jsem se se zapisováním předmětů držela zpátky. Místo předmětů jsem se chtěla soustředit na diplomovou práci.

Zapsala jsem si Akademické psaní v angličtině s Joe Lennonem, které mi pomohlo zlepšit psaný projev v angličtině a vůbec způsob, jakým přistupuju k akademickému textu. Během semestru jsem pracovala na jedné kratší příběhové eseji a jednom delším textu. Pro delší text jsem si zvolila teoretickou kapitolu z připravované diplomky.

Z kraje semestru jsem se zúčastnila konference WebExpo, na kterou se mi podařilo dostat v roli dobrovolníka díky propojení přes KISK. Konference přináší aktuální témata k webům a webovým aplikacím; pro designéry, programátory, markeťáky a jiné přátele webu. Tenhle rok se chystám znovu, bylo to super.

Mým jediným povinně volitelným předmětem tento semestr byl Design v souvislostech, který by tento rok netradiční. Zabývali jsme se transition designem a každou přednášku měl jiný externí odborník. Na konci předmětu jsem napsala článek na Medium: Transition Design as a Strategy to Address Mental Health Stigma. Prý bude vydaný i knižně, v publikaci připravované v návaznosti na tento předmět a projekt.

ISKM05 Informační politika a management

Některé kapitoly z informačního managementu by klidně mohly být součástí společných univerzitních předmětů. Předmět velmi praktickým způsobem rozebírá témata, která jsou aktuální pro každého v dnešní informační době.

Dlouhodobě mě zajímá téma digitalizace státní správy a způsob, jakým stát pracuje s daty. Z mého designerského hlediska jde zajímavé problémy pro design služeb (anebo snad pro transition design?). Některá další témata, třeba řízení služeb IT a přednášky pana doktora Jana Matuly byly hůře uchopitelné a představitelné (ITIL, COBIT...).

Celkově měl pro mě předmět velkou relevanci a pomohl mi vyznat se v mnohých aktuálních problémech.

ISKM11 Literatura a kulturní areál

Tentokrát se mi velmi vyplatilo si dobře vybrat tým a téma na skupinový projekt. Po dvou semestrech na KISKu už jsem trochu znala své spolužáky (ikdyž jen online), takže jsme se hned ze začátku semestru dohodly na týmu a tématu. Spolupráce byla díky tomu mnohem snazší a efektivnější než v předchozím semestru literatury.

Zpracovaly jsme téma Allen Ginsberg: americký beatnik v komunistickém Československu, tedy setkání českého a amerického kulturního areálu od 60. let minulého století. Pro digitální kolekci jsme vytvořily webovou stránku s doprovodnými texty a odkazy na relevantní zdroje.

Kromě toho byla pro mě výuka předmětu relativně neucelená a podstatu areálových studií jsem pořádně pochopila až při učení na zkoušku. Opět se mi líbilo, že jsme na zkoušce mohli zmiňovat texty ze studijních materiálů, které nás zaujali. Předmět jako takový pro mě moc relevantní nebyl, ale díky možnosti vybrat si témata k diskuzi jsem si studium mohla udělat zajímavé.

ISKM12 Organizace znalostí

Z průběhu předmětu si moc nepamatuju, nezanechal ve mně silné dojmy. Zajímavější bylo učení na zkoušku, kdy jsem si dala celkově učivo do souvislostí. Zaujalo mě, jak se v organizaci znalostí prolíná knihovnictví a informační věda.

ISKM13 Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu

Prakticky jsem si nevšimla, že jsem tento předmět měla. Jeho přínos vnímám snad jen v kreditech, které za práci na DP dostaneme (a taky že ta práce zabere svůj čas). Na diplomové práci jsem začala pracovat nezávisle na předmětu. V tomto semestru jsem bohužel musela změnit plánované téma diplomové práce Virtual reality for learning and assesment, protože se mi firma Lifeliqe na poslední chvíli zrušila domluvenou spolupráci. Obrátila jsem se tedy na tým EduInCIVE z projektu Masarykovy univerzity, který se zabývá vzděláváním v kolaborativní virtuální realitě. Domluvili jsme se, že téma své diplomové práce přizpůsobím potřebám jejich projektu a budu se zabývat zlepšením uživatelské zkušenosti v jejich aplikaci eDive.

V návaznosti na změnu tématu jsem vypracovala nový Projekt DP.